Prisustvo na digitalnoj mapi svijeta je sada obaveza svakog preduzeća

Digitalni marketing obuhvata sve aktivnosti promoviranja vašeg poslovanja, te proizvoda i usluga koje nudite kroz digitalne kanale kao što su web stranice, društvene mreže, e-mail, plaćeni oglasi na Google-u, display oglašavanje i SEO odnosno optimizacija za web pretraživače.

Web sajtovi i shop-ovi

Facebook i Instagram

Google oglašavanje

Optimizacija za Google

Email marketing

Strategije

Grafički dizajn

Zakup medija

  • digitalni marketing obuhvata sve aktivnosti promoviranja vašeg poslovanja kroz digitalne kanale kao što su web stranice, društvene mreže, e-mail, plaćeni oglasi na Google-u, Display oglašavanje, native oglašavanje, te SEO optimizacija
  • glavne prednosti digitalnog marketinga su precizno ciljanje publike, personalizacija oglasa, mogućnost mjerenja rezultata, mogućnost optimizacije, te manji troškovi oglašavanja
  • za razvoj dobre strategije internet marketinga potrebno je: postaviti ciljeve, kreirati buyer personu, identifikovati koju vrijednost pružate korisnicima, dobro analizirati konkurenciju, odrediti kanale na kojima ćete se oglašavati i odrediti metrike na temelju kojih ćete pratiti rezultate kampanja
  • tehnike digitalnog marketinga su brojne i raznolike, a najpopularnije su SEO, Google Ads, oglašavanje na društvenim mrežama, e-mail marketing i native oglašavanje
  • nakon što se postave kampanje potrebno je pratite njene rezultate putem metrika i broja konverzija koje su određene strategijom.
  • digitalni marketing obuhvata sve aktivnosti promoviranja vašeg poslovanja kroz digitalne kanale kao što su web stranice, društvene mreže, e-mail, plaćeni oglasi na Google-u, Display oglašavanje, native oglašavanje, te SEO optimizacija
  • glavne prednosti digitalnog marketinga su precizno ciljanje publike, personalizacija oglasa, mogućnost mjerenja rezultata, mogućnost optimizacije, te manji troškovi oglašavanja
  • za razvoj dobre strategije internet marketinga potrebno je: postaviti ciljeve, kreirati buyer personu, identifikovati koju vrijednost pružate korisnicima, dobro analizirati konkurenciju, odrediti kanale na kojima ćete se oglašavati i odrediti metrike na temelju kojih ćete pratiti rezultate kampanja
  • tehnike digitalnog marketinga su brojne i raznolike, a najpopularnije su SEO, Google Ads, oglašavanje na društvenim mrežama, e-mail marketing i native oglašavanje
  • nakon što se postave kampanje potrebno je pratite njene rezultate putem metrika i broja konverzija koje su određene strategijom.